Het goede doel bij de BrinktotBrinkloop 2015 was het waterproject “Water is life” van Stichting Kinderen van Uganda (KvU)

KvU ondersteunt zestien dorpen van subcounty Kibinge in Uganda. Het is een arm plattelandsgebied waarin veel voorzieningen ontbreken zoals een goede drinkwatervoorziening.

Dagelijks halen vooral kinderen met jerrycans water op uit het moeras. Niet bepaald schoon drinkwater. In een aantal dorpen staat er weliswaar een waterpomp die door de overheid is geplaatst maar deze zijn in de loop van tijd kapot gegaan.

De overheid neemt geen initiatieven tot herstel en voor de bevolking is het vaak te duur. Gevolg is dat deze waterpompen er werkloos bij staan.

Inmiddels zijn alle benodigde reparaties in beeld gebracht. De overheid is bereid om de pompen over te dragen aan de dorpen als er voorzien wordt in waterbesturen die zorgen voor een goed beheer.

In het afgelopen jaar is begonnen met de reparaties en de vorming van waterbesturen. Daardoor is een deel van de kapotte waterpompen weer in gebruik. Hoewel gerepareerd blijven deze pompen toch wel kwetsbaar.

Daarom is tevens de keus gemaakt om vooral in te zetten op herstel van de waterpomp bij de Kasota primary school. Deze zorgt voor drinkwater voor de leerlingen en voor water voor de grote school garden die bij deze school is gerealiseerd. Daarmee worden meteen twee vliegen in één klap geslagen: enerzijds de watervoorziening en anderzijds voeding uit de school garden. Naar verwachting is de waterpomp bij de Kasota primary school begin 2017 gereed. Tevens wordt daar onderzocht hoe door water harvest regenwater kan worden opgevangen voor de school garden. Daarmee is deze school meteen een voorbeeld voor de andere elf samenwerkende scholen.

Wij danken de lopers van de Brinktotbrinkloop voor hun geweldige bijdrage in “water is life” met € 1.450!

Bestuur van Stichting Kinderen van Uganda

dsc_0036