Misanvu school voor gehandicapte kinderen

Misanvu school voor gehandicapte kinderen

In het dorpje Misanvu in Kibinge staat de Misanvuschool, een school voor lager onderwijs. Op deze school zitten bijna 700 leerlingen, waarvan er 77 lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt zijn. Omdat de Misanvuschool van oudsher toegerust was op deze kinderen met een handicap, vervult de school voor deze groep een regionale functie. De school maakt onderdeel

19%Donated
€8400 to go
Kraamzorg

Kraamzorg

De faciliteiten in de kraampost zijn beperkt en versleten, terwijl de kosten van enkele euro's voor een bevalling vaak te hoog zijn. Moeders bevallen hierdoor noodgedwongen thuis zonder deskundige hulp en mogelijkheden bij complicaties naar het ziekenhuis te gaan. De moeder-en kindsterfte is hierdoor nog erg hoog. KvU zet zich in om de noodzakelijke verbeteringen

28%Donated
€5400 to go
Mutuba tree planten

Mutuba tree planten

Door een stek van de Mutuba tree te adopteren help je de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, de oogst te verbeteren, erosie te stoppen en inkomen te bieden aan arme boeren in Kibinge.

67%Donated
€6510 to go