Child to farmers

€1000

Campaign Target

1

Donations
Donated 50%
€500 to go

Child to farmers

Het meerjaren trainingsprogramma Child to Farmersin Kibinge.

Groepen kinderen krijgen praktijklessen van 5 modelboeren inoppotten van koffieplantjes, bijenkorven vlechten, kippen verzorgen, e.d. De maand wordt afgesloten met een certificaat met alle onderdelen en een startpakket dat past bij de deelnemer zoals een paar konijnen en gereedschappen. Inmiddels is er eenplatform gevormd van oud deelnemers die samen doorgaan met het verbouwen van groenten en het verkopen ervan. Hiervoor zijn per kwartaal middelen nodig. Help mee!