Misanvu school voor gehandicapte kinderen

€10400

Campaign Target

1

Donations
Donated 19%
€8400 to go

Misanvu school voor gehandicapte kinderen

In het dorpje Misanvu in Kibinge staat de Misanvuschool, een school voor lager onderwijs. Op deze school zitten bijna 700 leerlingen, waarvan er 77 lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt zijn. Omdat de Misanvuschool van oudsher toegerust was op deze kinderen met een handicap, vervult de school voor deze groep een regionale functie. De school maakt onderdeel uit van het netwerk van samenwerkende scholen en heeft dringend om ondersteuning gevraagd.

We richten ons op de meest schrijnende problemen die de Musanvuschool ondervindt. Tevens willen we ervoor zorgen dat de school op langere termijn in staat is (een groot deel van) de problemen zelf het hoofd te kunnen bieden. We zoeken naar middelen voor:
  • De aanleg van een schoolgarden. Een dergelijke schoolgarden is inmiddels een bekend project in Kibinge en alle deelnemende scholen beschikken over een dergelijke garden. Door een succesvol beheer van de garden, zijn deze scholen in staat het produceren van voedsel en het geven van praktijkonderwijs op landbouwgebied te combineren.
  • De aanschaf van nieuwe bedden, matrassen, lakens en muskietennetten. Hierdoor kan de school weer goede faciliteiten bieden aan de kinderen die gedurende de week door middel van board faciliteiten op school verblijven. Met name voor de armste kinderen die geen vervoer naar huis hebben, is dit een grote vooruitgang.
  • De aanschaf van lesmaterialen, met name voor de visueel gehandicapte kinderen. Hierdoor kunnen zij veel beter onderwijs krijgen en een betere start maken in de maatschappij, ondanks hun handicap.

Ter overbrugging van de bestaande problematiek zijn de volgende twee onderdelen aan deze projectaanvraag toegevoegd:

  • De aankoop van basis voedingsmiddelen als rijst, maïs, bonen en groenten om de armste kinderen te voeden
  • De opzet van een special needs fund ter ondersteuning van de armste gehandicapte kinderen.
Hiervoor is in totaal 10.400 euro nodig.
Problematiek Misanvuschool
De school wordt geconfronteerd met een aantal problemen die dringend aandacht behoeven om de kinderen beter onderwijs te kunnen bieden:
– Niet alle leerlingen zijn in staat theoretisch onderwijs te volgen. Een categorie leerlingen zal daarom een praktische vaardigheid moeten leren waarmee ze functionele leden van de gemeenschap kunnen worden. Als zodanig is er daarom behoefte aan het opzetten van een beroepsopleidingsfaciliteit om de leerlingen met een handicap uit te rusten met vaardigheden zoals breien, kleermakerij, koken, knutselen en timmeren. De school heeft hiervoor ruimtes en apparatuur nodig waar deze vaardigheden kunnen worden getraind voor de leerlingen. Dit zijn bijvoorbeeld breimachines, een oven voor kook- en bakkerslessen, timmerbenodigdheden en naaimachines.
– De school wordt ook geconfronteerd met een uitdaging door het ontbreken van een brailleprinter om kopieën te maken van braillemateriaal voor de blinde leerlingen. Dit is vooral een uitdaging tijdens tests en examens waar men het handmatig moet doen met behulp van een Perkins-braillemachine of een lei om kopieën van werk te maken.
– Sommige van de leerlingen komen uit zeer arme gezinnen en hun ouders zijn niet in staat om in hun basisbehoeften te voorzien. Het is een uitdaging voor de school om deze leerlingen zonder hulp van hun ouders diensten te verlenen. Vooral het voeden van de leerlingen op school is een uitdaging. Naast eten, komen sommigen naar school zonder de juiste spullen zoals matrassen, lakens en dekens. Als ze deze items op school kunnen verkrijgen, zou dat grote winst zijn.
– Nauw gerelateerd aan de bovenstaande uitdaging, mist de school ook instapvoorzieningen zoals bedden om aan het steeds groter wordende aantal ingeschreven leerlingen met een handicap tegemoet te komen.
 

Historie Misanvuschool

De Misanvuschool begon in de vroege jaren 1920 opgezet door de gemeenschap van het dorpje Misanvu . Het begon als een Bush-school / onderbouwschool als onderdeel van de Misanvu-kerk in Uganda, destijds een plaatselijke kerk. De school maakte vorderingen van een Bush-school tot het jaar 1948 toen het een basisschool werd. Het begon toen met drie klassen en groeide door tot het een volledige basisschool werd met alle zeven klassen. De heer George William Lukwata van Ttagga werd aangesteld als de eerste hoofdonderwijzer. Deze ontwikkeling betekende dat de school onafhankelijk van het kerkbestuur zou opereren, aangezien de overheid het bestuur ervan had overgenomen.

In 1956 kreeg de school een nieuwe hoofdonderwijzer, de heer Mwanje Baleke, die ouders mobiliseerde om het huidige blok met negen klaslokalen op te zetten. Ouders droegen in totaal 90.000 UGX bij die bij de bouwwerkzaamheden werd gebruikt. Daarnaast heeft Buganda Kingdom een bijdrage geleverd aan dit resultaat. In 1960 legden de eerste leerlingen hun P.6-examens af, waarna ze naar de Junior Secondary zouden gaan. Een poging om de secundary school aan de
Misanvuschool toe te voegen mislukte.
De school kreeg de huidige naam Misanvu Demonstration school na de oprichting van een Primary Teachers College in 1984 met in totaal 40 pionierstudenten. De eerste directeur van de PTC was de heer Daniel Kiggundu, een gerenommeerd pedagoog. Het college verwierf veel bekendheid en trok daardoor studenten uit heel Uganda aan. Door de beperkte instapfaciliteiten kon het college echter niet aan de eisen van de bevolking voldoen.
In 1987 werd op de demonstratieschool een onderwijseenheid voor speciaal onderwijs opgericht als een maatregel om tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen met een lichamelijke handicap. De heer Daniel Kiggundu, de heer Eria Paul Njuki en de heer Livingstone Mpimbe waren de speerpunten van deze ontwikkeling. Later werden ook andere leerlingen met verschillende handicaps, zoals verstandelijke beperking, visuele en gehoorstoornissen, in deze faciliteit
ondersteund.