In Kibinge, zoals vrijwel overal in Uganda, ontbreekt het aan betaalbaar lager agrarisch onderwijs. Dat is opmerkelijk omdat 80% van de bevolking leeft van de landbouw. Door het ontbreken van onderwijs vindt er weinig vernieuwing plaats in de landbouw. In Kibinge is het plan gemaakt voor Child to Farmers. Dit programma houdt in dat gedurende een maand een groep van circa 25 jongens en meisjes kijkstages volgen bij 5 modelboeren (boeren die op een bepaald gebied beter presteren) Zo leren jongeren hoe koffieplantjes moeten worden opgepot, kippen worden verzorgd, biogas wordt verkregen, compost wordt gemaakt en verwerkt, e.d. De groepen jongeren zijn erg enthousiast over dit programma. Ook hun ouders komen kijken en de modelboeren werken beter samen. Een doeltreffende wijze van agrarische training! Door het bieden van een breder beeld van de mogelijkheden van agriculture krijgen jongeren meer interesse hierin. Het helpt hen om na te denken over het opbouwen van een eigen bestaan in de landbouw of veeteelt.  Inmiddels is er al negen keer een programma geweest met 250 jongeren.

ctf1ctf2ctf3ctf4