nieuw logo3 KvU middel-2014

Wilt u een eenmalige bijdrage doen voor Kinderen van Uganda?

Hier kunt u online doneren.

U kunt uw gift ook zelf overmaken op banknummer NL84RABO030.57.15.577 ten name van Kinderen van Uganda.

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Donation details

Select the campaign you would like to contribute to