Kinderen van Uganda gelooft dat we door het bieden van kansen en samenwerken het leven van arme Ugandese kinderen kunnen verbeteren. Dat doen we door lokale gemeenschappen te ondersteunen in hun eigen plannen voor verbetering, door straatkinderen en aidswezen opvang en een goede beroepsopleiding te bieden, door ex-kindsoldaten te helpen in het verwerken van traumatische oorlogservaringen, door jonge moeders te helpen in de zorg voor hun zieke kind, door schoon drinkwater te realiseren op een basisschool, enzovoort.

Wij ondersteunen daarvoor kleinschalige, lokale projecten. Door directe en korte lijnen en een goed toezicht op de uitvoering, komt alle hulp op de plaatsen waar dit nodig is. In Nederland zoekt KvU samenwerking met personen, scholen, kerken en bedrijven. Om te vertellen over de positie van kwetsbare kinderen in Uganda, om kennis aan te boren en voor financiële steun. Die steun is hartverwarmend en brengt kinderen en volwassenen in Uganda en Nederland bij elkaar.