In 2014 stelde het bestuur van de Stichting Kinderen van Uganda het beleidsplan 2014-2018 vast.

In het Beleidsplan 2014-2018+ zet KvU alle projecten op een rij die in Uganda worden ondersteund. Die ondersteuning richt zich op morele ondersteuning, informatie uitwisseling en ondersteuning in de uitvoering.

Ook financiële ondersteuning. Soms concrete investeringen maar meestal in aanvulling op hetgeen de gemeenschappen zelf proberen te investeren in geld en arbeid.

Deze vormen van ondersteuning door KvU worden in Uganda bijzonder op prijs gesteld. Het helpt hen om door te gaan en niet op te geven. Door de steun van velen kan KvU helpen kansen te bieden in Uganda. Donateurs, vrijwilligers, scholen, bedrijven, kerken, fondsen en veel meer. Daar zijn we zeer erkentelijk voor.

We hopen dat dit Beleidsplan 2014-2018+ ook voor u aanleiding is om mee te doen. Ongetwijfeld bieden de verschillende projecten aanknopingspunten daarvoor. Wij zijn graag bereid tot verdere informatie over de projecten en hopen dat u uw keus wilt maken. Kiezen voor kansen bieden aan kinderen in Uganda.