In Uganda woonden in 2014 ruim 35 miljoen mensen. De bevolkingsdichtheid bedraagt iets meer dan 152 inwoners per vierkante kilometer.
De bevolking groeit jaarlijks met ongeveer 3%. De levensverwachting is laag en ligt tussen de 53 (mannen) en 56 jaar (vrouwen).

Uganda telt onder meer elf verschillende inheemse bevolkingsgroepen: Baganda 16,9%, Banyankole 9,5%, Basogo 8,4%, Iteso 6,4%, Langi 6,1%, Acholi 4,7%, Bagisu 5%, Acholi 4,7%, Bagisu 4,6%, Lugbara 4,2% en Bunyoro 2,7%. Verder zijn er nog gemengde groepen en niet-Afrikaanse inwoners.

De officiële taal van Uganda is het Engels. Daarnaast wordt er Luganda, Swahili en vele lokale talen gesproken.

De meest voorkomende godsdienst in Uganda is het christendom 66%. De helft behoort tot de Rooms-Katholieke kerk, de andere helft is protestants.16% van De Ugandezen is moslim en 18% belijdt een inheems geloof.

De economische groei schommelt al enkele jaren rond de 5%. In 2013 bedroeg de groei 5,6% Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking was $ 1.500 in 2013.

Uganda is nog steeds vooral een agrarisch land. De achilleshiel van de Ugandese economie wordt gevormd door de grote afhankelijkheid van de agrarische sector en dan met name de koffiesector. Het aandeel van koffie in de totale export is ca. 40%. Dit gevoegd bij de daling van de koffieprijs op de wereldmarkt in de afgelopen jaren en het toenemend tekort op de handelsbalans is grotendeels verklaard. Diversificatie van de landbouw vormt één van de topprioriteiten van de Ugandese overheid in de komende jaren.

Een groot probleem voor de Ugandese overheid vormt voorts het gebrek aan eigen inkomsten. De overheidsinkomsten als percentage van het BBP bedragen nog geen 12%, hetgeen zelfs van uit Afrikaanse perspectief uiterst mager is. Ca. 50% van de overheidsuitgaven wordt gefinancierd met donorgelden. Verhoging van de eigen belastinginkomsten staat weliswaar hoog op de agenda van de minister van financiën maar blijkt in de praktijk moeilijk te realiseren.