Girls to school, always!

Samen met het Health Centre wordt in 2016 een programma over hygiene en gezondheidszorg in Kibinge gegeven op de twaalf samenwerkende scholen. Het is een programma met workshops op de scholen. Belangrijk onderdeel vormt het handen wassen waarvoor waterreservoirs en zeep beschikbaar komt. In de workshops voor meisjes en jongens gaat het over de ontwikkeling naar de puberteit en het beter omgaan van jongens met meisjes. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de positie van meisjes, die vanwege menstruatie vaak van school verzuimen of zelfs helemaal afhaken. Vaak ontbreekt het aan deugdelijke verbandmiddelen. KvU ondersteunt dit programma en zet zich ook in voor de bouw van washrooms voor meisjes bij de scholen. Ook worden de mogelijkheden bekeken voor het maken van verbandmiddelen met lokale materialen.