Het jaar 2015 was een jaar met een groot aantal ontwikkelingen. Teveel om hier op te noemen, maar uitgebreid beschreven in ons jaarverslag 2015. In het jaarverslag is ook de financiële jaarrekening opgenomen, deze vindt u aan het einde van het jaarverslag.

Er is veel bereikt dit jaar, mede dankzij uw steun. Het ontwikkelingsmodel voor Kibinge heeft vaste vorm gekregen: de opbouw vanaf community building tot agribusiness. De schoolgardens, child to farmers en het platform van jonge boeren zijn stappen om te komen tot echte business waar geld voor de familie verdiend kan worden. Ons financiële beleid is als vanouds voorzichtig. Niet alles kan en vaak moeten we sparen om tot een bepaald doel te komen. Het zien wat er met relatief weinig geld gedaan kan worden, geeft grote voldoening.